Xây dựng đề án “TP. Hà Nội thông minh”; triển khai Trung tâm Điều hành thông minh

16/05/2023 6:59 PM

(Chinhphu.vn) - Ngày 16/5, các Đoàn giám sát của HĐND TP. Hà Nội đã có buổi làm việc với UBND huyện Thạch Thất và Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Xây dựng đề án “TP. Hà Nội thông minh”; triển khai Trung tâm Điều hành thông minh - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà làm trưởng đoàn giám sát tại huyện Thạch Thất - Ảnh: VGP/GH

Khắc phục hạn chế, nâng cao điểm số và thứ hạng CCHC

Báo cáo Đoàn giám sát số 1, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, thời gian qua, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; tiếp tục đề ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC của huyện, chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước ở huyện và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công...

Bên cạnh đó, công tác tổ chức bộ máy trên địa bàn huyện được sắp xếp theo đúng quy định. Theo đó, huyện đã triển khai quyết liệt điều động, luân chuyển cán bộ có thời gian giữ chức vụ trên 8 năm tại một cơ quan, đơn vị, đến nay đạt 100%; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện đúng quy trình, thủ tục trên cơ sở năng lực cán bộ và nhu cầu lãnh đạo quản lý; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng thực hiện đúng quy trình, quy chế, đảm bảo dân chủ, công khai... Công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được tăng cường; chú trọng kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; duy trì lịch tiếp công dân theo quy định...

"Đến nay, huyện Thạch Thất không nhận được phản ánh kiến nghị về thái độ ứng xử không phù hợp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện", bà Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Ngoài ra, huyện Thạch Thất cũng thường xuyên tập trung chỉ đạo, kịp thời rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) đã được công bố; thực hiện công khai đầy đủ theo quy định; 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND xã, thị trấn được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn đã ứng dụng hiệu quả phần mềm, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn đã ứng dụng hiệu quả chữ ký điện tử trong phát hành văn bản hành chính.

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hồng, việc thực hiện tốt công tác CCHC xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động các cơ quan nhà nước tại huyện đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất tinh thần của người dân trong huyện được nâng lên từng bước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian tới như: Tỷ lệ hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân thực hiện trực tuyến còn thấp; số lượng người có nguyện vọng gửi, nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích còn ít; kinh phí đầu tư cho công tác CCHC chưa đáp ứng nhu cầu...

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đã thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến kiến nghị của huyện tới các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ, thay thế TTHC; công tác kiện toàn, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của huyện, xã, thị trấn để cải thiện chất lượng giải quyết TTHC cho người dân.

Đặc biệt, đoàn giám sát cũng quan tâm đến công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị giảm dần đầu mối trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; ban hành giải pháp khuyến khích sáp nhập, tăng quy mô các đơn vị hành chính xã ở những nơi có đủ điều kiện để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tăng cường các nguồn lực của địa phương...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Trưởng đoàn giám sát số 1 đánh giá, thời gian qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thạch Thất đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội yêu cầu UBND huyện Thạch Thất phải xác định nhiệm vụ CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trong hoạt động là khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, huyện cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan thuộc huyện phải chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về kết quả thực hiện CCHC của cơ quan đơn vị mình quản lý và các lĩnh vực CCHC thuộc thẩm quyền cấp huyện, đặc biệt đối với những nội dung thường xuyên bị trừ điểm qua các năm mà không có sự khắc phục, cải thiện.

Bên cạnh đó, Trưởng đoàn giám sát đề nghị huyện Thạch Thất cần tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về phân cấp, ủy quyền theo quy định của Luật và Nghị quyết của HĐND thành phố cũng như các quyết định của UBND thành phố. Trong đó khuyến khích sự năng động và sáng tạo trong công tác tổ chức thực hiện và điều hành của bộ máy hành chính, đặc biệt là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị.

Ngoài ra, huyện Thạch Thất cần chỉ đạo tăng cường thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm thời gian, loại bỏ các chi phí không chính thức cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC theo hướng đột xuất, không báo trước; duy trì thực hiện tốt các nội dung yêu cầu về xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc huyện...

Xây dựng đề án “TP. Hà Nội thông minh”; triển khai Trung tâm Điều hành thông minh - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn giám sát tại Sở TT&TT - Ảnh: VGP/GH

Sở TT& TT: 33/35 TTHC được làm trực tuyến mức 3, 4

Báo cáo với Đoàn giám sát số 2, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, Sở đã luôn kịp thời, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, dân chủ.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy của Sở được chú trọng, việc triển khai sắp xếp, kiện toàn đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, dân chủ và tập trung. Công tác đánh giá cán bộ công chức, viên chức đã được triển khai nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức trong việc giải quyết TTHC, Sở đã chú trọng đầu tư, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ cơ quan, đặc biệt đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp...

Sở TT&TT đã chủ động xây dựng quy trình giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến. Đã chủ động rà soát, đơn giản hóa TTHC và tham mưu UBND thành phố ban hành các quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC của Sở và quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực TT&TT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố. Đến nay, 100% (35/35) TTHC thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở được thực hiện theo cơ chế Một cửa, trong đó 33 TTHC được đưa lên dịch vụ công mức 3, 4.

Về kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số phục vụ hoạt động điều hành nội bộ, đến nay 100% sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản kết nối, liên thông trên môi trường mạng. Từ tháng 6/2019, UBND thành phố chính thức thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử (không gửi giấy) với cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố qua Trục liên thông văn bản quốc gia và nội bộ giữa các cơ quan nhà nước thành phố, sử dụng hoàn toàn chữ ký số chuyên dùng Chính phủ...

Từ năm 2018, các Sở, ban, ngành, 30 UBND quận, huyện thị xã và 100% xã, phường, thị trấn đã sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC/dịch vụ công trực tuyến trên toàn địa bàn thành phố, thay vì sử dụng các phần mềm nhỏ lẻ.

Từ giai đoạn 2021-2023, Sở TT&TT tiếp tục duy trì và triển khai mở rộng hạ tầng mạng diện rộng WAN của thành phố đến 579/579 xã, phường, thị trấn, kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng Chính phủ. Hiện đơn vị đang triển khai xây dựng đề án "Thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Trên cơ sở đó, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Hà Nội.

Đồng thời, Sở TT&TT cũng chú trọng xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc khai thuế điện tử đã được áp dụng phổ biến với tỷ lệ 99,5% doanh nghiệp đang hoạt động khai thuế qua mạng; trên 99,1% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử...

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng kể nhưng Sở TT&TT cũng nêu lên một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc như khối lượng công việc về chuyển đổi số lớn, nhưng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã còn thiếu, khối xã chưa có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, ảnh hưởng lớn tới tiến độ, chất lượng công tác tham mưu triển khai nhiệm vụ.

Để việc triển khai CCHC, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số được hiệu quả, Sở TT&TT kiến nghị các Bộ ngành liên quan ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm và biên chế công chức chuyên trách chuyển đổi số, công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, đặc biệt là tại cấp xã.

Sở cũng kiến nghị với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tiếp tục duy trì cơ chế hỗ trợ công chức, viên chức làm công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước thành phố khi Chính phủ áp dụng chế độ lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác CCHC tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đã đề nghị làm rõ nguyên nhân chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân còn thấp, Sở TT&TT có giải pháp nào để nâng các chỉ số này lên? Đánh giá chung trên toàn thành phố về mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong vận hành mô hình chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đặc biệt ở cấp xã? Thực trạng hạ tầng công nghệ hiện nay có thể đáp ứng tiêu chí xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số không?...

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên đánh giá cao những kết quả của Sở TT&TT trong thực hiện CCHC, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Sở TT&TT đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trung ương và thành phố; tập trung hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, thực hiện công nghệ số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành...

Trưởng Đoàn giám sát đề nghị Sở TT&TT rà soát lại toàn bộ các thể chế liên quan đến công tác chuyển đổi số, tổng hợp, tham mưu cho thành phố để triển khai tốt hơn về công tác này. Đồng thời, đẩy nhanh việc xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật, đơn giá để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đầu việc, đảm bảo tiến độ.

Gia Huy

Top