Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh: Cán bộ chủ chốt cần đủ năng lực, phẩm chất

22/10/2022 8:05 AM

(Chinhphu.vn) - Một trong những kinh nghiệm của TP. Hà Nội trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém là dự báo được tình hình và nhận diện sớm cơ sở còn yếu kém; xây dựng củng cố đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt cấp xã đủ năng lực, phẩm chất, có kỹ năng xử lý tình huống đặt ra ở cơ sở.

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh: Cán bộ chủ chốt cần đủ năng lực, phẩm chất - Ảnh 1.

Quận Long Biên niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng cá nhân của người đứng đầu của các đồng chí trong Thường trực quận ủy - Ảnh: VGP

Đổi mới sinh hoạt chi bộ được xem là khâu đột phá

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 về việc "xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn", Thành ủy Hà nội đánh giá, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Thành phố đã có bước chuyển biến tích cực, nhất là tại xã, phường, thị trấn.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được xem là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho tổ chức cơ sơ đảng và đảng viên, góp phần trong xây dựng và củng cố tổ chức đảng.

Các quận, huyện, thị xã đã tập trung triển khai các hướng dẫn của Trung ương, Đề án số 11 của Thành ủy Hà Nội về "nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ TP. Hà Nội trong tình hình mới".

Trong đó, tập trung vào việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện thí điểm sinh hoạt chi bộ theo tổ đảng, phân công các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ cấp ủy, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy định kỳ về dự sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên trên các mặt: Danh sách đảng viên, hồ sơ đảng viên, cơ sở dữ liệu đảng viên, hoạt động của đảng viên…

Tại quận Hoàng Mai, chia sẻ về sự chủ động, sáng tạo lựa chọn nội dung sinh hoạt chi bộ, Bí thư Đảng ủy phường Mai Động Đặng Thị Thanh Bình cho biết phường đã lựa chọn 3 chi bộ tiến hành làm điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng, đến nay, các chi bộ đều tiến hành xây dựng chuyên đề sát với tình hình cơ sở. Các chi bộ sẽ không nói những cái cao siêu, xa vời mà đề cập vào thẳng những vấn đề dân phố, khu dân cư cần giải quyết. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc, phải thay đổi tư duy từ chỗ các đảng viên chỉ bàn những cái mình đang có thành bàn và thảo luận những điều người dân cần, đi thẳng vào các vấn đề của cuộc sống.

Chi bộ 7, phường Mai Động đã lựa chọn những vấn đề sát với thực tiễn và đời sống để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đó là về "Công tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ trên địa bàn dân cư số 7, thực trạng và giải pháp". Với địa bàn trên 1.000 nhân khẩu nên việc xây dựng chuyên đề về phòng cháy chữa cháy là việc làm cấp bách, cần thiết để bảo đảm an toàn cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong cho rằng, chính nhờ đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ, lựa chọn đúng và trúng vấn đề đưa ra bàn thảo nên đã huy động được sự tham gia tích cực của người dân, được nhân dân ủng hộ, thông qua đó uy tín của tổ chức Đảng được nâng lên; sự gắn kết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân cũng được tăng cường, cùng chung tay thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới

Theo Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồng Nhật, qua phân tích, so sánh số liệu kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Thành phố cho thấy, việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Cụ thể, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảm rõ rệt, từ 50,5% giảm còn 18,4%; hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 37,2% tăng lên 75,6%; hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ giảm từ 12,2% còn 8,6%.

Từ năm 2017 đến nay, các cấp ủy đảng đã tiến hành kiểm tra đối với 10.445 tổ chức đảng và 3.870 đảng viên, giám sát đối với 5.501 tổ chức đảng và 2.776 đảng viên. Hệ thống Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Thành phố đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 615 tổ chức Đảng và 1.851 đảng viên, kết luận 388 tổ chức đảng (chiếm 63%) và 1.374 đảng viên (chiếm 74%0 có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 25 tổ chức đảng và 824 đảng viên…

Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồng Nhật cũng cho biết, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, trong thời gian qua, các cấp ủy đã dành nhiều công sức củng cố, sắp xếp, kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, đã đi sâu thực hiện những việc mới, việc khó, những nhiệm vụ còn tồn tại, hạn chế, yếu kém.

Thành ủy Hà Nội đã từng bước thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương.

Trong 5 năm qua, công tác cán bộ có nhiều đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Hệ thống các quy chế, quy định, quy trình công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, khoa học, sát thực tiễn. Quy trình thực hiện công tác cán bộ công khai, dân chủ, nhiều nội dung có sự sáng tạo, đổi mới, khắc phục cơ bản những hạn chế, tồn tại trong nhiều năm qua, là căn cứ quan trọng để tuyển chọn, bố trí, sử dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Công tác tuyển chọn cán bộ được chú trọng, tổ chức nghiêm túc, minh bạch các kỳ tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định; có cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ nhân lực chất lượng cao. Việc đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý với phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, quy trình đánh giá khoa học, chặt chẽ.

"Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên cả nước ban hành quy định khung tiêu chí và quy trình đánh giá cán bộ trong hệ thống chính trị", ông Nguyễn Hồng Nhật cho biết.

Một trong những kinh nghiệm của Hà Nội là thường xuyên chăm lo, xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt cấp xã đủ năng lực, phẩm chất, có kỹ năng xử lý các tình huống đặt ra ở cơ sở. Đặc biệt là điều động, bố trí cán bộ có năng lực, uy tín, kinh nghiệm tăng cường cho các địa bàn khó khăn, phức tạp.

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh: Cán bộ chủ chốt cần đủ năng lực, phẩm chất - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp công dân thường kỳ tháng 9/2022 - Ảnh: Hanoimoi

Đánh giá hiệu quả các cuộc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn chủ quan, chưa nắm chắc tình hình cơ sở. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng ở một số nơi còn yếu; có nơi còn để xảy ra vi phạm; việc giải quyết tồn tại về đất đai và một số vụ việc phức tạp còn chậm. Có tổ chức cơ sở đảng chưa thực hiện có nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, nội dung sinh hoạt chi bộ chậm đổi mới; việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc có nơi còn chưa chuyển biến mạnh. Một số cán bộ, đảng viên còn vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật Đảng.

Vì vậy, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định về "trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân". Định kỳ đánh giá chất lượng, hiệu quả các cuộc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; trọng tâm là những địa bàn có các vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đổi mới, hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mỗi quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở.

Gia Huy

Top