Công tác phụ nữ được quan tâm về cơ chế, chính sách

30/08/2023 1:54 PM

(Chinhphu.vn) - Trong 10 năm qua, công tác phụ nữ được TP. Hà Nội đặt trong tổng thể công tác chính trị của thành phố; được lồng ghép vào các chương trình, nghị quyết, cơ chế chính sách trên các lĩnh vực, đặc biệt là phát triển kinh tế-xã hội.

Công tác phụ nữ được quan tâm về cơ chế, chính sách - Ảnh 1.

Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích về công tác phụ nữ - Ảnh: VGP/GH

Sáng 30/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 55-KL/TW, ngày 8/1/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) "về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) "về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới".

Theo ban Dân vận, Thành ủy Hà Nội, phụ nữ chiếm khoảng 50,4% trong dân số Thủ đô và chiếm 42,8% tổng số đảng viên. Trong 10 năm qua, công tác phụ nữ đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách. Thành phố và các quận, huyện đã phê duyệt triển khai 42 đề án, kế hoạch hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện về sức khỏe, phẩm chất đạo đức, nâng cao quyền năng kinh tế, phòng ngừa bạo lực và xâm hại phụ nữ.

Đội ngũ cán bộ nữ của Thủ đô đã trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ 3 cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tăng so với nhiệm kỳ trước, trong đó cấp thành phố đạt 19,7% (tăng 7,7%); 25% Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là nữ. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 24,13%. Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng tăng so với nhiệm kỳ trước từ 2,4% đến 11,2%.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai hiệu quả, tập trung thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp. Trong đó, trên 1.800 khoá đào tạo đã được tổ chức; hơn 154.000 hộ gia đình phụ nữ đã được hỗ trợ vay tổng số trên 7.900 tỷ đồng. Các cấp hội đã giúp trên 6.000 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo, trên 15.000 hộ cận nghèo nâng cao mức sống.

Tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ nữ tham gia lực lượng lao động là 48,5%; tỷ lệ nữ có việc làm/tổng số người có việc làm là 48,79%; tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã là 21,1%...

Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP có 33 đầu mối trực thuộc cấp huyện, 747 cơ sở hội, trên 5.300 chi hội, trên 11.500 tổ phụ nữ. 100% cán bộ chuyên trách thành phố, quận, huyện, thị xã có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học. Trong 10 năm qua, toàn TP đã phát triển 129.936 hội viên, đưa tổng số hội viên quản lý lên trên 913.000 người.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhất là cấp thành phố và quận huyện đều tăng so với trước. Cán bộ nữ đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình đã giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đúng với năng lực, sở trường. Công tác phụ nữ được đặt trong tổng thể công tác chính trị của thành phố; được lồng ghép vào các chương trình, nghị quyết, cơ chế chính sách trên các lĩnh vực của thành phố, đặc biệt là phát triển kinh tế-xã hội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ trong tình hình mới. Đó là khi Thủ đô bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, rà soát lại các cơ chế chính sách đối với riêng phụ nữ TP Hà Nội. Bởi Hà Nội hiện nay có điều kiện kinh tế-xã hội, nhận thức được nâng lên thì cần thiết có cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với các đối tượng, điều kiện kinh tế-xã hội. Đối với Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, chú ý quan tâm tập hợp có các hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn nữa đối với các đối tượng đặc thù như công nhân nữ ở các khu công nghiệp, khu chế xuất cần phối hợp để tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho phụ nữ. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Đồng đội TP, Công an để bảo vệ trẻ em nữ.

Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cấp hội đoàn thể phải quan tâm 3 đối tượng như kiềng 3 chân là đối tượng yếu thế; đối tượng đại trà; đối tượng tiên tiến, xuất sắc… để tạo nên động lực, khát vọng cho các đối tượng khác học tập, vươn lên. "Tất cả nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là vùng xa trung tâm.

Gia Huy

Top