Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

18/10/2022 10:01 AM

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc, chuẩn bị tốt cho công tác lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và kế hoạch đề ra.

Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030 - Ảnh 1.

Thành phố giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị các thủ tục để lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch Thủ đô theo quy định. Ảnh: VGP

UBND thành phố Hà Nội nhận định, hiện nay, các nội dung công việc theo kế hoạch và các chỉ đạo của UBND thành phố về nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô chậm so với yêu cầu tiến độ đề ra.

Do đó, để đẩy nhanh tiến độ công tác lập Quy hoạch Thủ đô theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Thành phố giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị các thủ tục để lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch Thủ đô theo quy định.

Các đơn vị kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm sau khi thí điểm làm việc với các Sở Công Thương, Văn hóa - Thể thao, UBND các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình; xây dựng kế hoạch, tổ chức làm việc với các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn xây dựng báo cáo, thu thập số liệu, tài liệu theo chức năng nhiệm vụ được giao để chuẩn bị cho công tác lập Quy hoạch Thủ đô.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cũng cần chuẩn bị các nội dung công việc như tổ chức xây dựng báo cáo đầu kỳ, tổ chức hội thảo, hoàn thiện báo cáo UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo của Thành phố; chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan hoàn thiện báo cáo khung định hướng Quy hoạch Thủ đô để tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố bảo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 10-2022.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành phố yêu cầu phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố thực hiện các nội dung báo cáo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình tiến độ triển khai, những khó khăn vướng mắc khi tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô; thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến về tiến độ lập quy hoạch trên hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tổ chức thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch Thủ đô theo quy định…

Ngoài ra, UBND  Thành phố cũng giao các nhiệm vụ cụ thể cho các Sở Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài Nguyên và Môi trường, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tập trung triển khai các công việc liên quan như: hướng dẫn thanh toán vốn sự nghiệp cho công tác lập quy hoạch; rà soát, nghiên cứu các nội dung liên quan đến tổ chức không gian phát triển, hệ thống bản đồ, bản vẽ trong quá trình lập Quy hoạch Thủ đô; cung cấp các tài liệu, số liệu, thông tin về hiện trạng sử dụng đất thành phố… để phục vụ công tác lập Quy hoạch Thủ đô.

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát kế hoạch triển khai lập quy hoạch theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách; tiếp tục hoàn thiện báo cáo phục vụ lập Quy hoạch Thủ đô và phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội để triển khai các nội dung công việc theo theo hướng dẫn để đảm bảo yêu cầu.

Minh Anh

Top