Hà Nội bổ sung 198 dự án vào danh mục thu hồi đất năm 2024

02/07/2024 10:26 AM

(Chinhphu.vn) - HĐND TP. Hà Nội đã thông qua việc bổ sung danh mục 198 dự án thu hồi đất năm 2024 với tổng diện tích trên 802ha; bổ sung danh mục 25 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa với tổng diện tích trên 38ha.

Hà Nội bổ sung 198 dự án vào danh mục thu hồi đất năm 2024- Ảnh 1.

Đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 17 - Ảnh: VGP/GH

Sáng 2/7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười bảy, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn Hà Nội.

Theo Nghị quyết được thông qua, thành phố sẽ điều chỉnh giảm các dự án đã được xác định tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 6-12-2023 của HĐND thành phố 13 dự án với tổng diện tích đất thu hồi là 52,51ha.

Tiêu chí lập danh mục các công trình, dự án thu hồi đất là phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030; Phù hợp quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 và các trường hợp chuyển tiếp theo quy định tại Nghị định của Chính phủ…

Theo đó, HĐND thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung các dự án thu hồi đất đã được xác định tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 6-12-2023 của HĐND thành phố như sau: Điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 26 dự án với tổng diện tích 20,5ha; Điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 9 dự án với tổng diện tích 57ha; Điều chỉnh tên dự án, đơn vị đăng ký, địa danh cấp xã thực hiện dự án (không thay đổi diện tích đất thu hồi) tại 17 dự án.

Ngoài ra, bổ sung danh mục 198 dự án thu hồi đất năm 2024 với tổng diện tích 802,44ha; Bổ sung danh mục 25 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa với tổng diện tích 38,93ha.

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thành phố thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2024 của HĐND thành phố. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện, thị xã để các quận, huyện, thị xã bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, bảo đảm bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2024.

HĐND thành phố giao UBND thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp HĐND thành phố giao tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND; giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Gia Huy

Top