Hà Nội có gần 3.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 10

27/10/2023 9:44 AM

(Chinhphu.vn) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong tháng 10, Thành phố có gần 3.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022; vốn đăng ký mới đạt 25,7 nghìn tỷ đồng, tăng 29%.

Hà Nội có gần 3.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 10 - Ảnh 1.

Cộng dồn 10 tháng năm 2023, Hà Nội có 26,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 261 nghìn tỷ đồng, tăng 6% về số doanh nghiệp nhưng giảm 8% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; 7,6 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 13%; 18,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 25%; có 3,1 nghìn doanh nghiệp giải thể, tăng 3%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Cũng trong tháng 10, Hà Nội thu hút 80,2 triệu USD vốn FDI, trong đó có 41 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 51,2 triệu USD; 11 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 26,7 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần cổ phần 18 lượt, đạt 2,3 triệu USD.

Tính chung 10 tháng năm 2023, toàn Thành phố thu hút 2.607 triệu USD vốn FDI, trong đó: Đăng ký cấp mới 346 dự án với số vốn đạt 321 triệu USD; 141 lượt dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 242 triệu USD; 274 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 2.044 triệu USD (trong đó 1 lượt giao dịch của Nhà đầu tư Nhật Bản Sumitomo mua cổ phiếu của VPBank trên sàn giao dịch chứng khoán với giá trị giao dịch đạt 1.500 triệu USD).

Nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra trong năm,  UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ban, ngành Thành phố chủ động phối hợp, trao đổi thông tin nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể ở doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Song song với đó, tiếp tục duy trì kênh thông tin riêng để hỗ trợ, kết nối, tiếp nhận và chuyển những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp đến các cấp có thẩm quyền để được giải quyết vướng mắc kịp thời.

Hiện nay,  Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng thực hiện chỉ đạo của thành phố chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổng hợp kết quả khảo sát tại các doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch hỗ trợ riêng cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức đảng trên địa bàn Thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cùng các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Các Sở, ban, ngành thực hiện chỉ đạo của Thành phố chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, phát triển kinh doanh.

Minh Anh

Top