Hà Nội đổi mới, đồng bộ trong các khâu về công tác cán bộ

03/05/2024 11:25 AM

(Chinhphu.vn) - Kết quả về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ với nhiều quan điểm, chủ trương, nội dung mới của TP. Hà Nội bước đầu đã có sự chuyển biến rõ nét, ngày càng đổi mới, nền nếp, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới.

Hà Nội đổi mới, đồng bộ trong các khâu về công tác cán bộ- Ảnh 1.

Hà Nội tiếp tục làm tốt hơn nữa các khâu của công tác cán bộ - Ảnh minh họa: VGP

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nghị quyết có với nhiều quan điểm, chủ trương, nội dung mới có tác động trực tiếp tới đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp của Thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đánh giá kết quả ban đầu sau 3 năm cho thấy, các mục tiêu của Nghị quyết đã đúng và trúng với yêu cầu đang đặt ra, công tác cán bộ bước đầu đã có sự chuyển biến rõ nét, ngày càng đổi mới, nền nếp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới.

Còn theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, sau 3 năm triển khai, tỷ lệ cán bộ trẻ diện Ban Thường vụ các cấp quản lý đạt 12,58%; tỷ lệ cán bộ nữ diện Ban Thường vụ các cấp quản lý đạt 33,39%; số cán bộ diện Ban cấp ủy quản lý đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đạt 42,4%.

Số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy quản lý có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 73,84%. Số cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới đạt 100%. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức đánh giá hàng tháng trên phần mềm đạt 99,32%.

Thực hiện quyết liệt chủ trương bố trí cán bộ không phải người địa phương. Đến nay có 28/30 bí thư quận, huyện, thị ủy và 22/30 Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã không phải người địa phương; có 68,39% Bí thư cấp ủy, 61,13% Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không phải người địa phương; 38,88% cán bộ cấp huyện, 45,9% cán bộ cấp xã là phó bí thư thường trực, Phó Chủ tịch UBND không phải là người địa phương.

Đổi mới các khâu của công tác cán bộ

Theo ông Vũ Đức Bảo, việc đổi mới mạnh mẽ các khâu của công tác cán bộ thể hiện ở việc nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, đánh giá cán bộ hàng tháng; kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên hàng năm. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ; hoàn thành sớm và có chất lượng công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 ở cả 3 cấp bảo đảm chất lượng, tiến độ, hàng năm làm công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới, đề ra nhiều giải pháp mang tính căn cơ, đột phá, tập trung vào 3 trọng tâm. Một là, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn quy hoạch. Hai là, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Ba là, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài. Hoàn thành các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho các đối tượng.

Trong luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ, đến nay, toàn Thành phố đã thực hiện luân chuyển, điều động đối với 2.580 lượt cán bộ; đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với tổng số 3.274 lượt cán bộ, công chức. Thành ủy, các cấp ủy trực thuộc đã thực hiện bổ nhiệm đối với 1.872 đồng chí; giới thiệu ứng cử 2.652 đồng chí; bổ nhiệm lại 1.973 đồng chí.

Thành phố đã hoàn thành thi tuyển 9 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại 5 đơn vị khối Đảng, đoàn thể với tổng số 28 ứng viên dự thi; khối chính quyền đã hoàn thành thi tuyển 170 chức danh/289 chức danh thí điểm thi tuyển, 20 chức danh đang thi và 90 chức danh chưa thi.

Chế độ, chính sách đối với cán bộ được hoàn thiện và thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ tại các đơn vị thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, các đơn vị thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính, cán bộ không đủ tuổi tái cử các chức danh cấp ủy, chính quyền, đoàn thể.

Hàng năm đều có kế hoạch giám sát chuyên đề, tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm soát thủ tục hành chính, duy trì kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường công tác kiểm tra các cơ quan đơn vị cấp dưới trong việc cụ thể hóa và chấp hành các chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định về công tác cán bộ.

Tiếp tục luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ theo đúng chuyên môn

Sau 3 năm triển khai Nghị quyết, Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội nhân định, còn một số hạn chế, khó khăn trong công tác cán bộ, trong đó, một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cá biệt có đảng viên vi phạm, bị kỷ luật và xử lý hình sự.

Năng lực thực tế của một số ít cán bộ chưa theo kịp với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Việc thực hiện công tác nắm bắt tình hình chính trị nội bộ có lúc, có nơi chưa được thường xuyên và kịp thời, nhất là vấn đề chính trị hiện nay.

Ngoài ra, việc thực hiện liên thông, đồng bộ giữa các khâu của công tác cán bộ ở một số cấp ủy, chính quyền còn hạn chế. Công tác thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp phòng do việc tổ chức thí điểm lần đầu nên còn bất cập. Tỷ lệ cán bộ trẻ ở một số địa phương, đơn vị còn thấp, độ tuổi bình quân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhất là ở cấp cơ sở còn cao.

Vì vậy, Thành ủy Hà Nội xác định tiếp tục làm tốt hơn nữa các khâu của công tác cán bộ, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, đảm bảo bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn đào tạo theo đúng yêu cầu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch, vị trí việc làm và yêu cầu thực tiễn về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo quản lý, cập nhật kiến thức cho cán bộ; tập trung nghiên cứu tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề, chuyên sâu ở những lĩnh vực chuyên môn mà đọi ngũ cán bộ, công chức còn thiếu như: Nông nghiệp, nông thôn, quản lý đô thị, kinh tế, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng chính quyền điện tử, môi trường…

Gia Huy

Top