Hà Nội phấn đấu cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân

13/11/2023 5:02 PM

(Chinhphu.vn) - Triển khai thí điểm lập Hồ sơ sức khoẻ điện tử, Sổ sức khoẻ điện tử, TP. Hà Nội phấn đấu 100% người dân sống, làm việc ổn định trên địa bàn được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, qua đó hình thành cơ sở dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của Hà Nội.

Hà Nội phấn đấu cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân- Ảnh 1.

Thí điểm lập Hồ sơ sức khoẻ điện tử, Sổ sức khoẻ điện tử sẽ hình thành cơ sở dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của Hà Nội - Ảnh minh họa: VGP

Đây là một trong những nội dung TP. Hà Nội thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06 của Chính phủ).

Việc thí điểm lập Hồ sơ sức khoẻ điện tử, Sổ sức khoẻ điện tử thực hiện theo chỉ đạo của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ; thực hiện đánh giá kết quả thí điểm, báo cáo Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm kết nối các thông tin, dữ liệu điện tử hình thành trong quá trình khám, chữa bệnh của người dân tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân thành Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện phục vụ công tác quản lý chuyên ngành Y tế được đầy đủ, chính xác, kịp thời; hỗ trợ công tác tổng hợp, phân tích thông tin dữ liệu, giúp việc dự báo, hoạch định chính sách, chỉ đạo hiệu quả về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trên cơ sở khai thác, sử dụng các tiện ích từ Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện giúp người dân có thể theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe của bản thân liên tục, suốt đời; chủ động trong việc phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe bản thân, giảm các chi phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố.

Mục tiêu Hà Nội đặt ra là 100% người dân sống, làm việc ổn định trên địa bàn thành phố Hà Nội được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân qua đó hình thành Cơ sở dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, có 100% các thông tin sức khỏe y tế của người dân trên địa bàn Thành phố được theo dõi, quản lý thông qua dữ liệu số; được chia sẻ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ nhu cầu giải quyết công việc, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

Thí điểm hiển thị thông tin sức khoẻ cá nhân trên ứng dụng VneID

Đối với xây dựng và tổ chức triển khai thí điểm việc hiển thị thông tin sức khoẻ cá nhân trên ứng dụng VneID, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm phần mềm quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử của người dân trên địa bàn.

Tổ chức khảo sát nhu cầu, yêu cầu về nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý sức khỏe y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố qua đó xây dựng các chức năng, tính năng của phần mềm quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử đảm bảo phù hợp nhất với yêu cầu thực tế.

Ngoài ra, tích hợp, liên thông với các dữ liệu sẵn có như: Dữ liệu các đối tượng tham gia tiêm chủng COVID-19; tiêm chủng mở rộng; tích hợp, liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh từ các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố; cập nhật các thông tin y tế có sẵn được quản lý tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn: phòng, chống suy dinh dưỡng; quản lý sức khoẻ học sinh, sinh viên; quản lý sức khoẻ người cao tuổi; quản lý bệnh không lây nhiễm... để hình thành Kho dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Thành phố sẽ tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm và bàn giao tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài khoản sử dụng cho cán bộ phụ trách nhập liệu, sử dụng phần mềm của 30 Trung tâm y tế quận/huyện/thị xã (54 phòng khám đa khoa và 579 Trạm y tế xã/phường/thị trấn.

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử; huy động sự tham gia của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tại các địa phương. Vận động người dân chủ động, tích cực thực hiện việc cung cấp và cập nhật thông tin vào Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Hòa An

Top