Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế sắp đạt kế hoạch được giao

05/09/2023 4:57 PM

(Chinhphu.vn) - Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội, tính đến hết tháng 8/2023, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) của Thành phố đạt 93,3% dân số (chưa bao gồm lực lượng vũ trang).

Tỷ lệ Bảo hiểm y tế gần đạt kế hoạch được giao - Ảnh 1.

Từ sáng sớm ngày 14/8, cùng với cả nước, người dân Thủ đô phấn khởi nhận lương hưu, trợ cấp. Ảnh: HNMO

Theo kế hoạch Thành phố giao năm 2023, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,5% dân số; tỷ lệ tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) đạt 45% số người trong độ tuổi lao động, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 2%; số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 39% lực lượng lao động.

Tính đến hết tháng 8/2023, tỷ lệ bao phủ BHYT của Thành phố đạt 93,3% dân số (chưa bao gồm lực lượng vũ trang). với 7.785 nghìn người tham gia, tăng 0,5% so với cuối tháng 7/2023 và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước; có 1.996 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc (chiếm 42,2% lực lượng trong độ tuổi lao động), tăng 0,4% và tăng 4%; gần 79 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện (chiếm 1,8%), tăng 3% và tăng 14,9%; có 1.929 nghìn người tham gia BHTN (chiếm 38,8%), tăng 0,3% và tăng 4,1%.

Tính đến cuối tháng 8, tổng số tiền thu từ BHXH, BHYT, BHTN là 37,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 62,7% Kế hoạch; tổng chi BHXH, BHYT, BHTN là 45 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đại diện lãnh đạo BHXH Thành phố Hà Nội, để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, ngành bảo hiểm đã và đang tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với viên chức, người lao động BHXH Thành phố trong thực thi công vụ; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, nhất là tập trung phát triển bền vững người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT.

Bên cạnh đó, ngành cũng tăng cường các cuộc thanh tra, kiểm tra các đơn vị chậm đóng BHXH, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; tăng cường thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, đúng quy trình, quy định, kịp thời giải quyết những vướng mắc và các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ; khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của Ngành để kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ; đẩy mạnh việc thanh toán các chế độ BHXH, BHYT qua tài khoản cá nhân. Đặc biệt, chủ động kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT; theo dõi tình hình sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT tại từng cơ sở khám, chữa bệnh; từ chối thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định; tăng cường phòng chống lạm dụng quỹ BHYT.

Minh Anh

Top