Hà Nội: Quản lý, phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực

29/03/2023 4:13 PM

(Chinhphu.vn) - Trong quý 1/2023, công tác quản lý, phát triển đô thị của Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, công tác phát triển nhà ở được quan tâm, đẩy nhanh tiến độ, hạ tầng đô thị được duy trì tốt.

Hà Nội: Quản lý, phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh 1.

Trong quý 1/2023, công tác phát triển nhà ở và thị trường bất động sản được đẩy mạnh. Ảnh: Thùy Chi

Đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch, xử lý thoát nước và nước thải

Theo UBND TP. Hà Nội, đến nay, tổng nguồn nước sạch tập trung cung cấp cho Thành phố đạt khoảng 1.530.000 m3/ngày đêm, đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng nước của dân cư đô thị và hoàn thành phủ mạng cấp nước khu vực nông thôn cho khoảng 27 xã, 85% khu vực nông thôn được tiếp cận nước sạch.

Trong quý 1/2023, TP. Hà Nội đã tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án nước sạch; phân vùng cấp nước tại các khu vực chưa được đầu tư mạng cấp nước cho 8 đơn vị đang cấp nước, trên địa bàn thành phố thực hiện 10 dự án mở rộng mạng cấp nước trong giai đoạn 2022-2025, và một dự án do UBND huyện Ba Vì triển khai cấp nước cho những khu vực dân cư miền núi tại huyện Ba Vì không thể tiếp cận hệ thống cấp nước tập trung.

Bên cạnh đó, TP. Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc các đơn vị thoát nước thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, duy trì và vận hành ổn định hệ thống thoát nước và các nhà máy, trạm xử lý nước thải hiện có của Thành phố.

Đồng thời đẩy nhanh việc thực hiện công trình cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước theo phân cấp; kiểm tra hệ thống thoát nước tại các khu vực có nguy cơ úng ngập, các nhà máy xử lý nước thải... xây dựng phương án cải tạo sửa chữa hệ thống thoát nước nhỏ lẻ năm 2023, Kế hoạch bảo đảm thoát nước chống úng ngập khu vực nội thành Hà Nội năm 2023.

Mở rộng diện tích cây xanh, bảo đảm chiếu sáng và vệ sinh môi trường

Để tiếp tục mở rộng diện tích cây xanh trên địa bàn, TP. Hà Nội đã ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội (Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 28/2/2023); Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 08/3/2023 trồng mới cây xanh và chăm sóc, bảo vệ cây xanh trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025, theo đó phấn đấu trồng 3,5 triệu cây xanh toàn Thành phố; 500 nghìn cây xanh đô thị.

Chủ động xây dựng phương án ứng phó với một số tình huống thiên tai, tăng cường kiểm tra, xử lý cắt tỉa hạ độ cao, chặt hạ cây nguy hiểm, gia cố cọc chống, cắt tỉa tán cây mới trồng và sửa chữa, thay thế một số cột chiếu sáng, cần đèn chiếu sáng công cộng có nguy cơ gẫy đổ gây mất an toàn mùa mưa bão năm 2023.

Thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 07/3/2023 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Đưa vào quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421 đoạn qua địa phận huyện Phúc Thọ.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch hạ ngầm các đường dây cáp viễn thông giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch hạ ngầm các đường dây cáp viễn thông, điện lực tại các tuyến phố giai đoạn 2021-2025. Kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp khẩn trương thi công, hoàn trả mặt bằng, vệ sinh môi trường các tuyến thi công hạ ngầm.

Trong Quý I, tỉ lệ rác thải được thu gom và vận chuyển trong ngày tại khu vực đô thị đạt xấp xỉ 100%, khu vực công thôn đạt 90-95%. Bảo đảm công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố phục vụ Tết Dương Lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Công tác phát triển nhà ở và thị trường bất động sản được đẩy mạnh

Cụ thể đối với công tác phát triển nhà ở, TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở TP. Hà Nội giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 23/02/2023); Tiếp tục hoàn chỉnh Quy định về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong Quý I, toàn thành phố đã hoàn thành 02 dự án nhà thương mại với 61.043m2 sàn nhà ở tương đương 389 căn nhà; 02 dự án nhà tái định cư với 24.960m2 sàn nhà ở, 312 căn hộ.

Công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản cũng đã được đẩy mạnh. Thành phố đã sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 28/6/2019 của Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 15/11/2019 của UBND Thành phố về triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 28/6/2019 của Thành ủy".

Bên cạnh đó, chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, sử dụng diện tích kinh doanh dịch vụ tầng 1 thuộc sở hữu Nhà nước tại các tòa chung cư tái định cư; xử lý nhà chuyên dùng có vi phạm.

Thực hiện rà soát của các nhà biệt thự cũ xuống cấp, nguy hiểm, cần cải tạo, phục hồi, phá dỡ để xem xét quyết định danh mục biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn cần cải tạo, phục hồi, phá dỡ.

Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn đã được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn. Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm về quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các công trình trên địa bàn các quận, huyện thị xã năm 2023.

Xây dựng "Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội"; Thực hiện Công bố giá vật liệu xây dựng biến động tháng 1, 2 năm 2023.

Trong Quý I/2023, TP. Hà Nội đã tiến hành 07 cuộc thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành, việc thực hiện quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với một số dự án sử dụng vốn ngân sách. Ban hành 05 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền xử phạt 450 triệu đồng.

Tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản, tài nguyên

Để tăng cường công tác quản lý đất đai, trong quý 1, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của về danh mục thu hồi đất 2023; Thành phố đã ban hành Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 30/30 quận, huyện, thị xã theo quy định của Luật Đất đai.

Về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất UBND Thành phố ra quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 51 khu đất với tổng diện tích 25,6ha.

 Về công tác đấu giá quyền sử dụng đất, theo chỉ tiêu pháp lệnh thuế, kết quả thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất đến nay được khoảng 724/13.336 tỷ đồng, đạt 5,42% kế hoạch.

Công tác thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (lũy kế tính đến nay) cho thấy TP. Hà Nội đã thu tiền sử dụng đất: 1.263 tỷ đồng/20.700 tỷ đồng; Thu tiền thuê đất: 290 tỷ đồng/5.820 tỷ đồng.

Về công tác giao đất dịch vụ, theo nhu cầu giao đất dịch vụ trên địa bàn Thành phố tính đến nay đã giao được 40.535 hộ/49.945 hộ đủ điều kiện, đạt 81,16% tương ứng với 397,7ha, còn lại 9.410 hộ (18,84%) tương ứng với 142,7 ha chưa được giao đất dịch vụ.

Đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, tổng số thửa đất cần đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư trên địa bàn Thành phố là 1.678.912 thửa đất; số thửa đất đã kê khai, đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận là 1.672.222 thửa/1.678.912 thửa, đạt 99,6% chỉ tiêu mà TP. Hà Nội đã đề ra.

Thùy Chi

Top