Hà Nội tăng cường giám sát an toàn thực phẩm đối với các loại trái cây

12/12/2023 10:36 AM

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa có kế hoạch tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn TP Hà Nội năm 2024, đồng thời tăng cường giám sát, cảnh báo nguy cơ về chất lượng, an toàn thực phẩm các sản phẩm này.

Hà Nội tăng cường giám sát an toàn thực phẩm đối với các loại trái cây- Ảnh 1.

Hà Nội tăng cường giám sát an toàn thực phẩm đối với các loại trái cây.

Theo kế hoạch này, năm 2024, UBND TP. Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu 100% cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn có đăng ký kinh doanh; 100% người kinh doanh trái cây được đào tạo, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; 100% cửa hàng kinh doanh thuộc đối tượng của Đề án được cấp biển nhận diện "Cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn", có biển hiệu và đầy đủ trang thiết bị, phương tiện bảo quản trái cây, bảo đảm chất lượng lưu giữ trái cây tươi theo quy định khi đến tay người tiêu dùng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trái cây lưu thông trên địa bàn được kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, các điều kiện về an toàn thực phẩm...

Kế hoạch này nhằm định hướng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây thực hiện đúng quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, từ khâu sản xuất, sơ chế, cung ứng ra thị trường và tới tay người tiêu dùng...

Kế hoạch cũng đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; kết hợp tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật và thành phố về quản lý, kinh doanh trái cây.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, cập nhật hệ cơ sở dữ liệu các cửa hàng kinh doanh trái cây thuộc đối tượng của Đề án, nắm bắt thực trạng hoạt động kinh doanh trái cây của các cửa hàng, để xây dựng kế hoạch hướng dẫn, hỗ trợ chủ cơ sở, người kinh doanh trái cây bổ sung, hoàn thiện các thủ tục, điều kiện đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND TP tiếp tục duy trì thường xuyên công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây; cấp biển nhận diện (logo) cho các cửa hàng kinh doanh trái cây mới mở bảo đảm điều kiện quy định tại Đề án.

Tăng cường công tác giám sát, cảnh báo nguy cơ về chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm trái cây tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội...

Các cơ quan quản lý nhà nước của Thành phố cũng sẽ công khai danh sách các cửa hàng bảo đảm an toàn thực phẩm được cấp biển nhận diện, các tổ chức, cá nhân, địa điểm kinh doanh trái cây vi phạm quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng, để người tiêu dùng nắm rõ, lựa chọn…

HM

Top