Hà Nội: Tiếp tục mô hình thi tuyển cán bộ cấp phòng

28/03/2023 6:32 PM

(Chinhphu.vn) - Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục triển khai mô hình thi tuyển cán bộ cấp phòng ở các sở, ban, ngành Thành phố. Còn trong nhiệm vụ quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cần tổ chức bộ máy gọn lại nhưng phải đặc biệt quan tâm cải cách tiền lương, nâng cao đời sống cán bộ.

Hà Nội: Tiếp tục mô hình thi tuyển cán bộ cấp phòng - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị - Ảnh: VGP/GH

Chiều 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị của Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP. Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 7(nhiệm kỳ 2020-2025) để đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.

65 chức danh có người trúng tuyển cấp trưởng phòng

Báo cáo của Ban chỉ đạo cho thấy, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố đã ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 với 17 nhiệm vụ cụ thể và xác định rõ đây nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện, bước đầu có kết quả tích cực.

Một trong những kết quả nổi bật là Ban Chỉ đạo đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn triển khai Đề án số 21-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thí điểm đổi mới thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, MTTQ, các đoàn thể thành phố, Báo Hànộimới, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Đến nay, 3 đơn vị đã tiến hành làm điểm, triển khai thi tuyển 7 chức danh (Ban Tổ chức Thành ủy thi tuyển 5 chức danh; Thành đoàn Hà Nội thi tuyển 1 chức danh; Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thi tuyển 1 chức danh).

Đối với khối các cơ quan nhà nước, UBND Thành phố đã phê duyệt danh sách các chức danh cấp trưởng cấp phòng tại các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm thi tuyển với 76 chức danh tại 46 cơ quan, đơn vị. Đến nay, 67/76 chức danh đã được thi tuyển (đạt tỷ lệ 88%), trong đó có 65 chức danh có người trúng tuyển (tỉ lệ 97%), 2 chức danh không có người trúng tuyển (tỉ lệ 3%).

Về tổ chức bộ máy, biên chế, căn cứ chỉ tiêu biên chế Ban Thường vụ Thành ủy giao năm 2023, Ban Tổ chức Thành ủy đã hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị khối Đảng, đoàn thể thành phố rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và số lượng biên chế được giao; tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 nhằm bổ sung đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trên cơ sở thực hiện nghiêm lộ trình tinh giản biên chế theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy.

Triển khai các giải pháp đẩy mạnh tự chủ giai đoạn 2021-2025, đến nay, 45/50 cơ quan, đơn vị đã báo cáo kế hoạch chi tiết nâng mức tự chủ tài chính, bảo đảm mục tiêu theo Kế hoạch của UBND thành phố, dự kiến nâng mức tự chủ đối với 341/362 đơn vị (tương đương 94%); còn lại 5 đơn vị chưa hoàn thiện báo cáo bảo đảm mục tiêu theo Kế hoạch. 13 nhóm định mức đã được ban hành, còn phải tiếp tục xây dựng và ban hành 159 nhóm định mức khác.

Quan tâm cải cách tiền lương, nâng cao đời sống cán bộ

Kết luận phiên họp, bê cạnh đánh giá cao các nhiệm vụ đã triển khai trong quý I/2023, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2023. Theo đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục tăng cường tuyên truyền bảo đảm thống nhất nhận thức và hành động; tập trung đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tổ chức bộ máy gọn lại nhưng phải đặc biệt quan tâm cải cách tiền lương, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhất trí ra thông báo về việc tổ chức thi tuyển Đối với việc tổ chức thi tuyển công chức, viên chức khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội Thành phố năm 2023; ra các quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển và tổ chức thi bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ban Chỉ đạo cũng nhất trí tiếp tục triển khai mô hình thi tuyển cán bộ cấp phòng ở các sở, ban, ngành Thành phố.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định tác dụng, hiệu quả đổi mới cơ cấu, tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị thành phố gắn phân cấp, ủy quyền, nâng cao năng lực phục vụ. Đồng thời cho biết, sắp tới sẽ tiếp tục thực hiện việc này đối với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch và Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường; sau đó là Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội...

Nhấn mạnh quan điểm của thành phố là tiếp tục tăng cường phân cấp, ủy quyền, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp quận, huyện, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị phải xây dựng đề án riêng đi sâu vào thiết kế đô thị, cụ thể từng khu vực, công khai, minh bạch, để nhân dân kiểm tra, giám sát, thụ hưởng và thống nhất thực hiện, trên cơ sở đó, làm từng khu vực.

Ban Chỉ đạo thống nhất giao Ban Cán sự đảng UBND Thành phố tập trung chỉ đạo xây dựng, trình HĐND thành phố sớm ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các Ban Quản lý dự án, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hànộimới để thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp cán bộ dôi dư...

Về việc xây dựng định mức, đơn giá nhằm nâng mức tự chủ tài chính và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ giai đoạn 2021-2025, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung xây dựng định mức, đơn giá lĩnh vực giáo dục và đào tạo để đến giữa năm 2023, phải trình cấp thẩm quyền duyệt xong và đưa vào áp dụng cho năm học 2023-2024.

Đối với mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Ban Chỉ đạo giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo, đề xuất chính thức thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận, huyện, thị xã sau khi kết thúc thí điểm vào ngày 10/8/2023.

Gia Huy

Top