Kịp thời tháo gỡ khó khăn hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn Hà Nội

02/03/2023 9:26 PM

(Chinhphu.vn) - Ngày 2/3, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 56/TB-VP kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn tại cuộc họp đánh giá thực trạng và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn Hà Nội - Ảnh 1.

Căn cứ các nội dung tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy của các cơ sở, các đơn vị quản lý sẽ rà soát, phân nhóm, đưa ra giải pháp khắc phục cụ thể cho từng nhóm; tổ chức hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh karaoke khắc phục, đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.Ảnh: VGP/Minh Anh

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá các điều kiện kinh doanh karaoke đối với các cơ sở đã được cấp Giấy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố, tổng hợp báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/4/2023.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố tham mưu UBND thành phố ban hành thông báo về việc tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho các cơ sở kinh doanh karaoke đủ điều kiện theo đúng quy định.

UBND thành phố giao Công an thành phố cùng Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu UBND thành phố có văn bản kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Công an về giải pháp, cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động kinh doanh karaoke, các cơ sở đang trong diện chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, thông báo yêu cầu dừng hoạt động.

Căn cứ các nội dung tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy của các cơ sở, các đơn vị rà soát, phân nhóm, đưa ra giải pháp khắc phục cụ thể cho từng nhóm; tổ chức hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh karaoke khắc phục, đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã được giao chỉ đạo các phòng, ban có liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc toàn diện về các lĩnh vực văn hóa, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy... cho hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn quản lý; xem xét cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho các cơ sở đủ điều kiện theo đúng quy định.

Minh Anh

Top