Nhân rộng những mô hình hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính

14/09/2023 2:43 PM

(Chinhphu.vn) - Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong các cơ quan, các địa phương của Hà Nội đang xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu để giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp.

Nhân rộng những mô hình hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh 1.

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức đang được các cơ quan TP. Hà Nội triển khai tích cực - Ảnh: VGP

Mô hình Một cửa giải quyết TTHC thân thiện, văn minh

Theo Phó Chủ tịch huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng, thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong các cơ quan Hà Nội năm 2023, huyện đã phát động phong trào thi đua, tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động viết bản cam kết nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử và nâng cao đạo đức nghề nghiệp.

Đặc biệt, UBND huyện đã bổ sung nhưng nội dung mới tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/12/2018 về phê duyệt đề án văn hóa công vụ, bổ sung các nội dung về tinh thần, thái độ làm việc; về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; chuẩn mực đạo đức, lối sống và trang phục của công chức, viên chức, người lao động.

Nội dung được huyện tập trung triển khai là xây dựng nền hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hành công việc theo nội dung "Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện"; định hướng cho cán bộ, công chức các chuẩn mực giải quyết công việc với tổ chức và công dân, thực thi công vụ.

Theo Phó Chủ tịch huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng, kết quả triển khai từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn đạt nhiều tích cực qua việc xây dựng 7 mô hình văn hóa tiêu biểu.

Đó là các mô hình: Mô hình Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; Mô hình Trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp; Nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch; Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; Mô hình cơ quan văn hóa, ứng xử hay, nói lời đẹp; mô hình Công chức Bộ phận Một cửa hiện đại.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn, UBND huyện triển khai "Mô hình một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính thân thiện, văn minh"; "Đánh giá mức độ hài lòng của người dân"; mô hình Công chức Bộ phận Một cửa hiện đại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của các xã, thị trấn và huyện; mô hình Công chức Bộ phận Một cửa hiện đại.

Mô hình điểm thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính huyện và nhân rộng tại các xã, thị trấn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, vai trò, trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện tốt 02 bộ Quy tắc ứng xử. Đồng thời đổi mới, hoàn thiện nâng cao mức độ hài lòng của người dân, lấy người dân làm trung tâm và lấy sự hài lòng của người dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương. Góp phần, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Việc thực hiện các mô hình Quy tắc ứng xử từ huyện đến cơ sở đã có nhiều kết quả tích cực khi 100% các trường thực hiện Mô hình xây dựng trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp; Nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch, Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, Xây dựng môi trường, cảnh quan sư phạm các trường tiểu học, THCS, Nhà giáo Đan Phượng tâm huyết sáng tạo.

Phong trào thi đua văn hóa công sở như Mô hình cơ quan văn hóa, ứng xử hay, nói lời đẹp với nhiều nội dung, hình thức phong phú: Đổi mới lề lối và phương thức làm việc, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan. Đưa nội dung thực hiện văn hóa công sở vào đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức, đảng viên hàng năm. Cụ thể hóa các quy định về công vụ, văn hóa công sở vào nội quy, quy chế làm việc Triển khai 100% các nội dung mô hình đến cán bộ, công chức thi hành công vụ.

Quy tắc ứng xử gắn với văn hóa công sở

Tại xã Đại Đồng, huyện Gia Lâm, để triển khai có hiệu quả Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, theo Chủ tịch xã Kiều Thị Khuyến, xã đã triển khai xây dựng các mô hình: "Bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp", Mô hình "Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng", mô hình "Hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử và triển khai thực hiện giải quyết các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo Đề án 06 tại bộ phận 1 cửa".

Đây là các mô hình tại bộ phận Một cửa mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân trên địa bàn xã trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Xã đã tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông các kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình thi hành công vụ; mở hòm thư góp ý, số điện thoại thường trực để nhân dân kịp thời kiến nghị, phản ánh những thắc mắc trong quá trình giao dịch công việc. Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm; giải quyết công việc đúng quy định, quy trình, không sách nhiễu, không gây căng thẳng, bức xúc.

Còn tại huyện Mỹ Đức, đến nay, đã có bộ phận một cửa của UBND huyện và 22 xã, thị trấn thực hiện mô hình bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính. Hầu hết các cơ quan, đơn vị , UBND các xã, thị trấn đã thực hiện tốt mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng. Trong đó điển hình có các xã An Mỹ, Hồng Sơn, Phùng Xá, Tuy Lai…

Cách làm hay được huyện Mỹ Đức chia sẻ là gắn phong trào thi đua thực hiện Quy tắc ứng xử gắn với Đề án Văn hóa công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; yêu cầu 100% thủ trưởng các cơ quan thuộc huyện trên địa bàn đơn vị ký cam kết triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử gắn với Văn hóa công sở tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn đơn vị; 100% cán bộ, công chức, người lao động ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử gắn với Văn hóa công sở; duy trì hoạt động tổng vệ sinh cơ quan vào chiều thứ 6 hàng tuần.

Năm 2023, huyện Mỹ Đức đã tiếp tục triển khai 02 mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử là mô hình bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp và mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng. Đến nay đã có 23/23 bộ phận một cửa của UBND huyện và các xã, thị trấn thực hiện mô hình bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp. Điển hình làm tốt trong triển khai thực hiện mô hình có UBND xã Đại Hưng, xã Hồng Sơn, Hương Sơn.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, người lao động cần được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho công việc để phục vụ nhân dân tốt nhất. Môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích tinh thần hăng say lao động và sáng tạo của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Gia Huy

Top