Tăng cường niềm tin của cử tri, tránh phát sinh những vụ việc phức tạp

31/03/2022 3:16 PM

(Chinhphu.vn) - HĐND các cấp tăng cường đôn đốc để thực hiện hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, tăng trách nhiệm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri; góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, tránh phát sinh những vụ việc phức tạp do không giải quyết tốt các kiến nghị của cử tri.

Tăng cường niềm tin của cử tri, tránh phát sinh những vụ việc phức tạp - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP/Gia Huy

Sáng 31/3, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã quý I/2022 và thảo luận chuyên đề "Nâng cao chất lượng tổng hợp, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của Thường trực HĐND các cấp TP. Hà Nội".

Đổi mới, thích ứng linh hoạt trong các nhiệm vụ

Đánh giá của HĐND TP. Hà Nội cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2022, HĐND các cấp đã đổi mới, thích ứng an toàn, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị, xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng quyết định, giám sát đối với các vấn đề quan trọng, phát sinh trên địa bàn.

HĐND các cấp phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, bàn bạc, tạo sự thống nhất cao trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương để thể chế hóa, ban hành các cơ chế, chính sách và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định, sát với thực tiễn.

Thường trực HĐND thành phố đã sát sao cùng cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, kịp thời họp, biểu quyết thông qua Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thẩm quyền Thành phố Hà Nội.

Đối với hoạt động giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND thành phố tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề về "Kết quả triển khai thực hiện dự án Nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng huyện Hoài Đức; kết quả thực hiện kiến nghị giám sát của Tổ đại biểu HĐND thành phố" và "Tình hình tổ chức thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn"; các Ban HĐND thành phố tiến hành 3 cuộc giám sát, khảo sát các nội dung theo chương trình đề ra.

Thường trực HĐND đã tham mưu Đảng đoàn HĐND thành phố xây dựng và báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội". Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thành phố đã chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn giữa hai kỳ họp HĐND theo đúng quy định.

Trong đó, đã chỉ đạo các Ban của HĐND nâng cao chất lượng tham mưu đối với các nội dung về phê duyệt chủ trương các dự án đầu tư công, điều chỉnh cục bộ quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư, phân bổ kinh phí phục vụ công tác SEA GAMES 31 và các nhiệm vụ quan trọng của thành phố,... đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Coi giám sát giải quyết kiến nghị cử tri là nhiệm vụ thường xuyên

Đối với việc đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, công tác giải quyết kiến nghị của cử tri đã được các cấp chính quyền thành phố quan tâm và tập trung lãnh đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị, những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm.

Từ đầu nhiệm kỳ, trong tổng số 1.013 kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố trả lời từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 533 kiến nghị đã giải quyết dứt điểm (52,62%), còn 480 kiến nghị đang giải quyết (47,38%). Đối với HĐND cấp huyện, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã nhận được tổng số 4.716 kiến nghị cử tri. Trong đó, 86,3% kiến nghị đã trả lời, 9,33% kiến nghị chưa trả lời; kết quả đã giải quyết xong 66,05%.

Để nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, đôn đốc, giám sát kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND các cấp thành phố đề xuất giải pháp, thời gian tới cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phân công của Thường trực HĐND với các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và Bộ máy giúp việc HĐND các cấp trong công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong hoạt động của HĐND các cấp.

Tại hội nghị, một số quận, huyện cho rằng bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn có sự chồng chéo trong tham mưu trả lời kiến nghị của cử tri. Kiến nghị liên quan đến nhiều phòng, ban, ngành, nên còn khó khăn, có đơn vị còn đùn đẩy, né tránh; nhiều vấn đề cử tri kiến nghị để giải quyết cần nguồn lực lớn mà hiện địa phương chưa đáp ứng được, cử tri kiến nghị nhiều lần. Đặc biệt, một số cơ chế chính sách vượt thẩm quyền quyết định của thành phố, phải xin ý kiến, quyết định của Trung ương và các bộ ngành liên quan nên ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ giải quyết.

Vì vậy, các đại biểu cho rằng cần tăng cường hoạt động giám sát trong việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định của luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cấp, từng địa phương; gắn kết quả hoạt động này với công tác thi đua khen thưởng. Lựa chọn các cán bộ, công chức có trình độ, năng lực tổng hợp phục vụ tốt các buổi tiếp xúc cử tri và để kịp thời tổng hợp theo dõi, tổng hợp, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri tại địa phương; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND các cấp.

Tiếp tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh quý I/2022, HĐND các cấp đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, vừa thực hiện phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội, có những cách làm sáng tạo trên cơ sở quy định của Luật, qua đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nhấn mạnh khối lượng công việc trong thời gian tới rất lớn, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu HĐND các cấp thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

Trong đó, triển khai thực hiện tốt Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội"; cần quan tâm tới bộ máy, tăng số lượng đại biểu chuyên trách theo quy định; xử lý những đơn vị không chuyển biến sau giám sát, chất vấn, giải trình và xác định rõ vai trò của người đứng đầu trong hoạt động này.

Về giải quyết kiến nghị cử tri, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị HĐND các cấp phải tăng cường đôn đốc để thực hiện hiệu quả hơn nữa, nhằm tăng trách nhiệm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri đồng thời thực hiện tốt lời hứa với cử tri. Từ đó, góp phần tăng cường niềm tin của cử tri và nhân dân đối với Đảng, chính quyền, tránh phát sinh những vụ việc phức tạp do không giải quyết tốt ý kiến cử tri.

Để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, HĐND các cấp thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó có việc giám sát giải quyết các kiến nghị của cử tri, để công tác quản lý nhà nước ngày một hiệu quả, phù hợp tình hình thực tiễn của Thủ đô.

Gia Huy

Top