Tăng cường tuyên truyền về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố

27/04/2023 2:11 PM

(Chinhphu.vn) - TP. Hà Nội yêu cầu các quận, huyện và các sở, ngành liên quan tích cực tuyên truyền về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; nội dung tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, bảo đảm hiệu quả, kịp thời.

Tăng cường tuyên truyền về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố - Ảnh 1.

TP. Hà Nội yêu cầu nâng cao ý thức sử dụng nguồn nước sạch tiết kiệm, hiệu quả của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tạo đà phát triển nguồn cung cấp và mạng lưới cung cấp nước sạch tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa

TP. Hà Nội đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm tuyên truyền sâu rộng về phương án giá và lộ trình điều chỉnh giá bán buôn nước sạch sinh hoạt trên địa bàn, để tạo sự đồng thuận và ủng hộ của người dân đối với chủ trương của Thành phố.

Đồng thời, nâng cao ý thức sử dụng nguồn nước sạch tiết kiệm, hiệu quả của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tạo đà phát triển nguồn cung cấp và mạng lưới cung cấp nước sạch tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội.

TP. Hà Nội yêu cầu các quận, huyện tích cực tuyên truyền về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; nội dung tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, bảo đảm hiệu quả, kịp thời.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của việc sử dụng nước sạch đối với sức khỏe nhân dân và sự phát triển của xã hội; hiệu quả từ các dự án phát triển mạng cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; tuyên truyền về sự cần thiết điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn Thành phố; lộ trình điều chỉnh giá; sự phù hợp của lộ trình...;

Tuyên truyền về: Hiện trạng hệ thống cấp nước của Thành phố; chất lượng nguồn nước; quy trình sản xuất nước sạch; dịch vụ cấp nước đô thị và nông thôn; cơ cấu cấu thành giá nước; điều chỉnh phương án giá bán nước sinh hoạt trên địa bàn Thành phố từ đó tạo sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân đối với lộ trình tăng giá nước sạch của thành phố Hà Nội; vận động người dân đấu nối, ký hợp đồng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt, giảm dần các nguồn nước khai thác tại chỗ;

Tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước; bảo vệ công trình cấp nước và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấp nước; Tăng thời lượng, đa dạng hình thức phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật của Nhà nước, của Thành phố liên quan đến nước sạch.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội và hệ thống thông tin cơ sở triển khai công tác truyền thông về nước sạch. Tổ chức đoàn phóng viên báo chí Trung ương, địa phương và Hà Nội đi thực tế phục vụ công tác tuyên truyền.

Phối hợp Văn phòng UBND Thành phố, Sở Xây dựng, Sở Tài chính tổ chức họp báo cung cấp thông tin về phương án giá và lộ trình điều chỉnh giá bán nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chủ động rà soát, nắm bắt xu hướng thông tin trước, trong và sau các đợt tuyên truyền để xây dựng, cung cấp các nội dung thông tin, tuyên truyền tiếp theo cho phù hợp…

Thùy Chi

Top