Tập trung vào các vấn đề liên quan đến người dân trong CCHC

24/05/2023 2:36 PM

(Chinhphu.vn) - Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tại các sở, ngành phải được quan tâm, đổi mới, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân.

Tập trung vào các vấn đề liên quan đến người dân trong CCHC - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi giám sát - Ảnh: VGP/XH

Sáng 24/5, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì buổi giám sát của HĐND tại Sở Nội vụ về việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Theo Sở Nội vụ, công tác kiểm soát TTHC luôn được Sở Nội vụ xác định là nhiệm vụ quan trọng. Từ năm 2021 đến nay, Sở đã tham mưu UBND thành phố công bố đối với 102 TTHC thuộc ngành Nội vụ và các quy trình nội bộ giải quyết TTHC. Tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn toàn Sở đạt trên 98%. Chỉ số SIPAS năm 2022 đứng thứ 4/22 sở, cơ quan tương đương sở.

Hàng năm, Sở đều ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC và tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Đối với việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính (TTHC), Sở duy trì thực hiện kênh tiếp nhận và thông báo công khai thông tin tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị giải quyết TTHC, địa chỉ, số điện thoại, hòm thư góp ý; mở sổ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo quy định.

Về xây dựng và triển khai chính quyền điện tử, chính quyền số, Sở đã cơ bản bảo đảm hoạt động của hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Sở; đạt chỉ tiêu 100% công chức, viên chức của Sở được trang bị máy tính. Từ nhiều năm qua, Sở đã thực hiện triệt để việc phát hành văn bản điện tử; từ năm 2022 đã triển khai chữ ký số.

Sở kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai nhiệm vụ được giao về chuyển đổi số, xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và thành phố thông minh, phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Các nội dung trong Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” được triển khai đồng bộ, đạt kết quả. Các nhiệm vụ, đề án được giao chủ trì đều hoàn thành đúng tiến độ.

Công tác CCHC được thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch; chủ động xây dựng, ban hành kịp thời, đầy đủ hệ thống các văn bản, kế hoạch công tác CCHC giai đoạn 2021-2025 và hằng năm. Chỉ số CCHC của Sở đứng ở thứ hạng cao (năm 2020 xếp thứ 1/22 sở, cơ quan tương đương sở; năm 2021 xếp thứ 3/22; năm 2022 xếp thứ 2/22).

Kết luận buổi giám sát, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ chủ đề công tác năm 2023 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu phải tăng cường kiểm tra công vụ, để CCHC phải đi đôi với kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Do đó công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tại các sở, ngành phải được quan tâm, đổi mới, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các sở, ngành không chủ quan trước kết quả đạt được mà phải lấy đó làm nền tảng để tiếp tục quan tâm, chú trọng, đưa ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn. Trong đó, thời gian tới, Sở Nội vụ cần tăng cường tham mưu về công tác CCHC của toàn thành phố, rà soát liên thông, đề xuất các giải pháp đồng bộ theo xu hướng phát triển của Thành phố.

Gia Huy


Top