Thành lập tổ ‘xung kích số’, mô hình cơ quan điện tử không giấy tờ

19/05/2023 2:31 PM

(Chinhphu.vn) - Mô hình “Cơ quan điện tử hướng tới không giấy tờ”, thành lập 250 tổ “xung kích số” để hướng dẫn, tuyên truyền tới từng cá nhân, hộ gia đình, tổ dân phố là những mô hình hay tại Hà Nội trong thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số

Thành lập tổ ‘xung kích số’, mô hình cơ quan điện tử không giấy tờ - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ảnh: VGP/GH

Sáng 19/5, tiếp tục chương trình giám sát về việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì buổi giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch HĐND Phạm Quí Tiên đã chủ trì làm việc tại quận Hai Bà Trưng.

Mô hình "Cơ quan điện tử hướng tới không giấy tờ"

Theo Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Vũ Duy Tuấn, trong chuyển đổi số, Sở đã ban hành đầy đủ, kịp thời các kế hoạch, văn bản chỉ đạo để tổ chức triển khai, thực hiện công tác CCHC, kiểm soát thông tin, tuyên truyền về CCHC. Đặc biệt, ngày 15-7-2019, mô hình "Cơ quan điện tử hướng tới không giấy tờ" đã được khai trương tại Sở. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ trước và đúng hạn đạt 97,7%. Bộ phận "một cửa" của Sở không nhận được đơn thư phản ánh về TTHC đang thực hiện tại đơn vị.

Việc chuyển đổi số, tác nghiệp điện tử đã cải thiện chất lượng công việc của đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; 100% các cán bộ đều được trang bị máy tính có kết nối mạng nội bộ, mạng internet; được trang bị hộp thư điện tử công vụ, phần mềm phòng chống virus; triển khai hệ thống bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng.

Để đẩy mạnh CCHC, Sở đã ban hành đầy đủ, kịp thời các kế hoạch, văn bản chỉ đạo để tổ chức triển khai, thực hiện công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan. Sở cũng đã tham mưu UBND thành phố các quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quy trình nội bộ theo quy định. 

Sở đã tham mưu UBND Thành phố thông qua phương án đơn giản hóa 26 TTHC; tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 để cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Sở cũng đã ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa; thành lập và thường xuyên kiện toàn bộ phận một cửa.

Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC năm 2021 là trên 228.000 hồ sơ, tỷ lệ trước và đúng hạn đạt 97,8%; năm 2022 là trên 234.000 hồ sơ, tỷ lệ trước và đúng hạn đạt 98,17%; quý I năm 2023 là trên 47.000 hồ sơ; tỷ lệ trước và đúng hạn đạt 97,7%.

Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin, Sở đã chủ động và tập trung xây dựng các phần mềm riêng để thực hiện các TTHC, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ, công việc, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Chủ tịch HĐND Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, thời gian tới, Sở tiếp tục tham mưu, tổng hợp các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; trong đó xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, trưởng bộ phận để thực hiện tốt hơn công tác cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp; tiếp tục kiểm tra, giám sát thực thi đạo đức công vụ.

Trước mắt, Sởcần có kế hoạch, rà soát lại những quy trình nội bộ, áp dụng các dịch vụ trực tuyến, cải thiện chất lượng phục vụ công dân, tổ chức; tiếp tục thực hiện tốt công tác phân cấp, ủy quyền đối với các địa phương; rà soát, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Sở theo các chương trình công tác của Thành ủy; phối hợp với các sở, ngành trong tổng hợp, lấy ý kiến để tham mưu, trình thành phố lĩnh vực đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Thành lập tổ ‘xung kích số’, mô hình cơ quan điện tử không giấy tờ - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Quí Tiên đã chủ trì làm việc tại quận Hai Bà Trưng - Ảnh: VGP/GH

Thành lập 250 tổ ‘xung kích số’

Tại quận quận Hai Bà Trưng, UBND quận cho biết, đối với việc giải quyết hồ sơ TTHC, các đơn vị thường xuyên rà soát các quy định hành chính. Qua rà soát, các phòng chuyên môn đều có TTHC được đăng ký rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, tiêu biểu như lĩnh vực quản lý đô thị: 1 thủ tục,  Giáo dục - Đào tạo: 2 thủ tục, Nội vụ: 3 thủ tục, Tài nguyên - Môi trường: 1 thủ tục... Đến nay, tổng số TTHC đã được rà soát và niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết của UBND quận là 239 thủ tục, UBND phường 144 thủ tục. 

Trong năm 2022, UBND quận đã ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022. Thực hiện rà soát, sắp xếp và chuyển đổi vị trí công tác đối với 48 trường hợp.

Hiện nay, 18/18 phường đã thành lập 250 Tổ "xung kích số" nòng cốt là lực lượng có kỹ năng về CNTT, thành thạo thao tác thực hiện TTHC trên cổng Dịch vụ công Thành phố, Quốc gia sẵn sàng hướng dẫn, tuyên truyền tới từng cá nhân, hộ gia đình, tổ dân phố kê khai nộp hồ sơ TTHC trực tuyến.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên ghi nhận những kết quả quận Hai Bà Trưng đạt được trong thực hiện CCHC, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số. Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên đề nghị các sở, ngành Thành phố rà soát các quy định về phân cấp trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật và việc uỷ quyền theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện số hoá, xây dựng chính quyền điện tử.

Gia Huy

Top