Thành ủy Hà Nội: Xem xét nhiều nội dung định hướng chiến lược cho phát triển Thủ đô

26/04/2023 9:18 AM

(Chinhphu.vn) - Nhiều nội dung quan trọng mang tính định hướng chiến lược, lâu dài cho sự phát triển được Thành ủy Hà Nội xem xét tại hội nghị khai mạc sáng nay, đó là: Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; Luật Thủ đô sửa đổi…

Thành ủy Hà Nội: Xem xét nhiều nội dung định hướng chiến lược cho phát triển Thủ đô - Ảnh 1.

Hội nghị lần thứ 12 của Thành ủy Hà Nội xem xét 5 nội dung quan trọng, mang tính định hướng chiến lược, căn cơ, lâu dài cho sự phát triển của Thủ đô - Ảnh: VGP/GH

Sáng 26/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 12 để xem xét 5 nội dung rất quan trọng, mang tính định hướng chiến lược, căn cơ, lâu dài cho sự phát triển của Thủ đô: Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; báo cáo về Luật Thủ đô sửa đổi; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa XVII; điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của BCH Đảng bộ Thành phố.

Phát biểu khai mạc tại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh và gợi ý một số nội dung để các hội nghị nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng được trình tại Hội nghị Ban Chấp hành lần này.

Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô rất cấp thiết

Về Định hướng nghiên cứu Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065), Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, lần lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô lần này là rất cấp thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô trước mắt và lâu dài.

Trên cơ sở báo cáo của Ban cán sự đảng UBND Thành phố, hội nghị tập trung thảo luận, phân tích đánh giá và tham gia cụ thể về những mục tiêu, quan điểm, định hướng và các giải pháp trọng tâm, nhất là các định hướng chính là: Nghiên cứu điều chỉnh thời hạn của Đồ án quy hoạch là "Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065" để thống nhất với Khoản 3 Điều 25 Luật Quy hoạch đô thị 2009 (Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương từ 20 đến 25 năm, tầm nhìn đến 50 năm) theo như đề nghị của Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng; Nghiên cứu định hướng dự báo dân số; Định hướng phát triển không gian đô thị trung tâm, các Thành phố phía Bắc, phía Tây của Thủ đô.

Bên cạnh đó, nghiên cứu định hướng các trục không gian của Thành phố; Định hướng Phát triển đô thị hai bên trục đường Vành đai 4; Nghiên cứu định hướng Sân bay thứ hai cho vùng Thủ đô Hà Nội tại khu vực phía nam Thành phố Hà Nội; Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật… làm cơ sở để Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tư vấn nghiên cứu tiếp thu trong quá trình nghiên cứu, lập, thẩm định và phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đang triển khai bài bản, công phu

Về Đề cương định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong 01 năm qua, công tác tổ chức triển khai lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện khá bài bản, công phu, đảm bảo các bước theo quy trình và quy định của Luật Quy hoạch.

Hà Nội đã tổ chức học tập kinh nghiệm lập quy hoạch tại một số cơ quan, địa phương, tổ chức tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, là những người có uy tín, chuyên môn cao, đặc biệt là rất có tâm huyết đối với sự nghiệp hoạch định, tổ chức phát triển Thủ đô trên các lĩnh vực kinh tế vĩ mô, văn hóa, tổ chức không gian; đặc biệt đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp Thành phố với chủ đề: Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung thảo luận, cho ý kiến để Ban cán sự đảng UBND Thành phố tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Đề cương định hướng Quy hoạch Thủ đô trình xin ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tại hội nghị hôm nay.

Đề cương định hướng Quy hoạch Thủ đô là cơ sở để xây dựng những quan điểm, mục tiêu, phương hướng tổ chức không gian lãnh thổ, các định hướng lớn, trọng yếu phát triển các ngành, lĩnh vực và địa bàn…

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, tham gia đóng góp cụ thể vào dự thảo Đề cương định hướng Quy hoạch Thủ đô. Trong đó, tập trung vào Quy hoạch là bước cụ thể hóa các văn kiện quan trọng về định hướng phát triển Thủ đô. Bên cạnh đó, cho ý kiến về sự đồng bộ với việc nghiên cứu định hướng nghiên cứu Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đối với nội dung chính trong Quy hoạch Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đồng chí bàn kỹ, bàn sâu về: 04 nguyên tắc lập Quy hoạch; 04 tư tưởng, triết lý; 05 nhóm quan điểm phát triển Thủ đô với 20 quan điểm cụ thể, toàn diện trên các lĩnh vực; 03 phương án kịch bản phát triển và mục tiêu phát triển Thủ đô; 03 khâu đột phá (về thể chế, về phát triển hạ tầng, về nhân lực); 02 vùng động lực phát triển Thủ đô (tại khu vực Thành phố Bắc sông Hồng và tại khu vực Thành phố phía Tây); 08 phương hướng phát triển ngành, lĩnh vực; 07 phương án và 06 giải pháp thực hiện quy hoạch.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bước cụ thể hóa các văn kiện quan trọng về định hướng phát triển Thủ đô, đề nghị các đồng chí nghiên cứu, cho ý kiến về sự phù hợp, đồng bộ của Dự thảo Đề cương định hướng Quy hoạch Thủ đô với các Chiến lược, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Bàn kỹ về phân cấp, phân quyền để tăng tính chủ động

Cũng theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 được đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ Thành phố.

Để các cơ chế, chính sách trong Luật Thủ đô (sửa đổi) đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn và nhu cầu xây dựng, phát triển bền vững Thủ đô trong dài hạn; đề nghị các đồng chí Thành ủy viên và các đồng chí tham dự Hội nghị, với kinh nghiệm thực tiễn từ cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực quản lý của mình đưa ra những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết; góp ý trực tiếp vào các cơ chế, chính sách nhằm hoàn thiện Luật Thủ đô sửa đổi; tạo thể chế đặc thù, vượt trội, thuận lợi cho Thủ đô phát triển trong thời gian tới.

Trong đó cần bàn kỹ, bàn sâu và thể hiện rõ quan điểm đối với 12 vấn đề Ban cán sự đảng UBND Thành phố trình xin ý kiến; đồng thời, tiếp tục tham gia, đóng góp các ý kiến cụ thể về những cơ chế, chính sách, việc phân cấp, phân quyền để tăng tính chủ động, tính tự chủ cho Thành phố trong việc giải quyết các điểm nghẽn, các tồn tại, hạn chế trong phát triển Thủ đô trong thời gian qua; nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến chính sách tài chính- ngân sách, đất đai, đầu tư, cơ chế xử lý các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn Thủ đô; cơ chế thu hút nguồn lực xã hội; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; việc quy hoạch, thu phí, cho thuê lòng đường, vỉa hè...

Hội nghị lần thứ 12 của Thành ủy Hà Nội cũng xem xét về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 05 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khoá 17. Về điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất Ban Chấp hành xem xét điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Thành ủy: chuyển cuộc giám sát về công tác cán bộ thành cuộc kiểm tra về công tác cán bộ.

Hội nghị cũng thảo luận cho ý kiến về việc điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 nêu trên; đồng thời rà soát các nội dung khác trong Kế hoạch cần phải điều chỉnh đảm bảo phù hợp với các yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các Báo cáo, Đề án, Dự thảo Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Gia Huy

Top