Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 15 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô vào ngày 1/8

07/07/2023 11:10 AM

(Chinhphu.vn) - Theo Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, Thành phố sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 15 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính Thủ đô vào ngày 1/8/2023.

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 15 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô - Ảnh 1.

Dấu mốc 15 năm mở rộng địa giới hành chính khẳng định tính đúng đắn, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tiễn, lâu dài chủ trương của Trung ương Đảng và Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại. Ảnh: VGP

Dự kiến có khoảng 350 đại biểu tham dự Hội nghị là Lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội, đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng...

Hội nghị nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29-5-2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan.

Hội nghị cũng sẽ chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; trên cơ sở đó đề xuất nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết trên trong giai đoạn mới.

UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu các cấp, các ngành được giao phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết cấp thành phố thực hiện bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Các nội dung trao đổi, thảo luận tại hội nghị phải có trọng tâm, trọng điểm và có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan…

Trong dịp kỷ niệm 15 năm mở rộng địa giới hành chính, cùng với Hội nghị lớn này, Hà Nội cũng mở đợt tuyên truyền lớn về những thành tựu nổi bật của thành phố đạt được sau 15 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, quản lý đô thị, củng cố quốc phòng - an ninh, mở rộng hợp tác, hội nhập, phát triển; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị các cấp,... để tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Hà Nội với các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Các sự kiện cũng nhằm khẳng định tính đúng đắn, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tiễn, lâu dài chủ trương của Trung ương Đảng và Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại. Đồng thời, nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến, anh hùng của Thăng Long - Hà Nội, "Thành phố vì hòa bình ", "Thành phố sáng tạo".

Đặc biệt là bồi dưỡng, nâng cao ý thức, lòng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng, hòa bình, hữu nghị của Thăng Long - Hà Nội, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, điều hành của chính quyền thành phố trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô...

Minh Anh

Top