Hà Nội chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ chủ chốt cấp xã

16/11/2023 1:55 PM

(Chinhphu.vn) - Tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã được Hà Nội xác định đây là việc khó, nên phải triển khai thường xuyên, kiên trì; có thể đặt hàng đào tạo đối với các trường đại học, tạo nguồn, không chỉ tại chỗ mà cả những sở, ngành của thành phố…

Hà Nội chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ chủ chốt cấp xã- Ảnh 1.

Mỗi đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch tạo nguồn cán bộ, luân chuyển cán bộ - Ảnh minh họa: VGP

Mỗi đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch tạo nguồn cán bộ, luân chuyển cán bộ

Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy. Đây là 2 văn bản quan trọng của Ban Thường vụ Thành ủy, đó là Đề án số 34-ĐA/TU ngày 6/11/2023 về tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc Hà Nội đến năm 2025 và những năm tiếp theo; kế hoạch số 188-KH/TU ngày 6/11/2023 về luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ các ban, ngành, sở thành phố và các quận, huyện, thị xã.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, thực tiễn tại các đơn vị hiện nay, công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, chưa có sự đồng bộ.

Trong đó, một số địa phương chưa bảo đảm đủ nguồn cán bộ, công chức có chuyên sâu đối với các lĩnh vực chuyên ngành như quy hoạch kiến trúc, kinh tế nông nghiệp, du lịch nông thôn…

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các đơn vị xác định đây là việc khó, nên phải triển khai thường xuyên, kiên trì, các địa phương phải chú trọng công tác tạo nguồn, không chỉ tại chỗ mà cả những sở, ngành của thành phố. Các đơn vị có thể đặt hàng đào tạo đối với các trường đại học để tạo nguồn cán bộ, công chức; chủ động cập nhật kiến thức cho các đối tượng này.

Các đơn vị phải xây dựng xong kế hoạch hoặc đề án thực hiện 2 văn bản này của Thành ủy trong tháng 12/2023. Cùng với đó, phải không ngừng đổi mới nội dung cũng như phương thức đào tạo các bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả và sát với tình hình thực tiễn hiện nay của từng địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc luân chuyển, điều động và biệt phái cán bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đến các chế độ, chính sách cho các đối tượng này. Rà soát lại bằng cấp chuyên môn và có kế hoạch đào tạo thường xuyên để đáp ứng yêu cầu công việc.

"Căn cứ thực tiễn, các đơn vị triển khai một cách công tâm, khách quan, dân chủ và phải đặt lợi ích tập thể lên trên hết", Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Hà Nội hiện có trên 11.400 cán bộ, công chức cấp xã

Riêng về tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, Đề án số 34-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội nhằm tăng cường xây dựng chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn, qua đó tổ chức thực hiện hiệu quả việc phân cấp, ủy quyền.

Đề án nhằm tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, có trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới là yêu cầu cấp bách nhằm chủ động chuẩn bị trước một bước để tạo nguồn cán bộ phục vụ công tác nhân sự Đại hội đảng bộ xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2025-2030 và nguồn cán bộ lâu dài cho cấp trên cơ sở.

Theo số liệu thống kê đến 31/12/2022 tổng số cán bộ, công chức cấp xã là 11.473 người (5.405 cán bộ và 6.068 công chức). Trong đó, số lượng cán bộ chủ chốt cấp xã là 3.622 người; tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 17,9%; 100% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học trở lên (đại học trở lên chiếm 99,9%) và trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên (cao cấp, cử nhân chiếm 18%).

Đa số cán bộ chủ chốt cấp xã đã phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ này cũng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo những chuyển biến tích cực về năng lực lãnh đạo, đội ngũ cán bộ chủ chốt, công chức các phường cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chính quyền đô thị ở cơ sở.

Tuy nhiên, Thành ủy Hà Nội nhìn nhận, thực tế, nhận thức và sự quan tâm của một số cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư cấp ủy về công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã còn hạn chế, thiếu giải pháp đột phá. Trong khi đó, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 35 tuổi còn thấp (mới chiếm 5,0%); quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ cấp xã chậm đổi mới, chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện trong giai đoạn mới, vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã chưa hoàn thiện.

Việc tạo nguồn và quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp xã ở một số địa phương còn hạn chế, cục bộ; có nơi còn thiếu nguồn, chưa quy hoạch "mở", "động". Chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ ở một số nơi còn hạn chế, thiếu tính đồng bộ, liên thông.

Hạn chế trong tạo nguồn cán bộ chủ chốt cấp xã còn ở công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chưa theo kịp yêu cầu phát triên; đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ chưa đúng vị trí việc làm, còn chắp vá, dàn trải, có địa phương hầu hết cán bộ có cùng chuyên ngành đào tạo; chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức còn thấp.

Năng lực thực tiễn, trình độ chuyên môn ở một bộ phận cán bộ còn yếu, chưa đồng đều giữa cấp xã và cấp phường, ở nhiều địa phương không có cán bộ chuyên môn sâu trên một số lĩnh vực; kỹ năng xử lý tình huống phát sinh của cán bộ chủ chốt cấp xã còn hạn chế, thụ động.

Cũng từ thực tế, Thành ủy Hà Nội nhận định, công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt cấp xã chưa bài bản, thiếu khoa học. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cấp xã chưa thực chất, chưa thực sự là cơ sở để thực hiện các khâu của công tác cán bộ. Công tác luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ ở một số nơi còn khép kín, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chưa kịp thời tăng cường được cán bộ cho những nơi yếu. Cán bộ chủ chốt cấp xã ở một số nơi còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là nhiệm vụ xây dựng chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn trong giai đoạn mới hiện nay.

Đến 2025, bố trí 50% bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương

Từ những hạn chế trên thực tiễn, Đề án số 34-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội đề ra các nhóm mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể cũng như giải pháp triển khai thực hiện.

Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo cho biết, Đề án nhằm là tăng cường, bổ sung cán bộ có năng lực, chuyên môn phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cho các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có khó khăn, khuyết thiếu nguồn nhân sự; tăng cường nguồn nhân lực cho cơ sở để thực hiện phân cấp, ủy quyền.

Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ; nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng, trong quy hoạch được rèn luyện thực tiễn...

Nhấn mạnh việc kiên quyết thay thế những cán bộ chủ chốt cấp xã không hoàn thành nhiệm vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo cho biết, Đề án đề ra mục tiêu đến năm 2025 bố trí đủ 100% số lượng cán bộ cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã theo quy định, đáp ứng vị trí việc làm, khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh. Phấn đấu tỷ lệ cán bộ chủ chốt cấp xã trẻ dưới 35 tuổi đạt tối thiểu 10%, giữ vững tỷ lệ cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%, phấn đấu trong ban thường vụ đảng ủy xã, phường, thị trấn có cán bộ nữ.

Đề án cũng đặt mục tiêu đến 2025, bố trí, sắp xếp 50% bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương và khuyến khích thực hiện mở rộng bố trí chức danh phó bí thư đảng ủy, phó chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương.

Gia Huy

Top