Hà Nội đôn đốc các dự án nước sạch và thu hồi các dự án cấp nước chậm triển khai

30/10/2023 2:51 PM

(Chinhphu.vn) - TP. Hà Nội yêu cầu xem xét, chấm dứt đối với các dự án cấp nước sạch chậm triển khai theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành trong tháng 11/2023.

Hà Nội đôn đốc các dự án nước sạch và thu hồi các dự án cấp nước chậm triển khai - Ảnh 1.

TP. Hà Nội yêu cầu UBND các huyện, thị xã và các đơn vị cấp nước trên địa bàn TP. Hà Nội, đôn đốc tình hình triển khai các dự án sản xuất, cung cấp nước sạch trên địa bàn. Ảnh minh họa

UBND TP. Hà Nội vừa có Công văn số 3582/UBND-ĐT chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã và các đơn vị cấp nước trên địa bàn TP. Hà Nội, đôn đốc tình hình triển khai các dự án sản xuất, cung cấp nước sạch trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, rà soát, đôn đốc chủ đầu tư các dự án nguồn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án phát triển nguồn nước hoặc quyết liệt chấm dứt, thu hồi các dự án chậm triển khai, chủ đầu tư không đảm bảo năng lực thực hiện dự án.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, đôn đốc, giám sát các đơn vị cấp nước trên địa bàn theo kế hoạch cấp nước, phạm vi cấp nước đã được UBND TP. Hà Nội chấp thuận, khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng mạng cấp nước bảo đảm đến năm 2025, tỉ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch 100% từ nguồn nước tập trung của thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án phát triển mạng cấp nước phục vụ nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND TP. Hà Nội các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Công văn nêu rõ, báo cáo UBND TP. Hà Nội xem xét chấm dứt đối với các nhà đầu tư đã được UBND TP. Hà Nội chấp thuận phân vùng cấp nước nhưng chậm triển khai theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành trong tháng 11/2023.

Các đơn vị cấp nước trên địa bàn thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình và phương án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước, mạng cấp nước theo quy hoạch; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án cấp nước, mạng cấp nước theo quy hoạch.

Chủ động các phương án khắc phục khi xảy ra tình hình thiếu nước sạch phục vụ sinh hoạt của Nhân dân (bơm tăng áp, cung cấp nước sạch theo mạch vòng, lưu trữ tại bể chứa, vận chuyển nước bằng xe stec…).

Thùy Chi

Top