Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng tăng

25/04/2022 8:27 PM

(Chinhphu.vn) - Đến 30/4/2022, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn TP. Hà Nội dự kiến đạt 4.401.573 tỷ đồng, tăng 3,54% so với 31/12/2021.

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP. Hà Nội, nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn tiếp tục tăng trường, bảo đảm đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và chấp hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn. 

Đến 30/4/2022, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn dự kiến đạt 4.401.573 tỷ đồng, tăng 3,54% so với 31/12/2021.

Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng tăng  - Ảnh 1.

Nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn tiếp tục tăng trường, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng. Ảnh: VGP/Minh Anh

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của NHNN, các TCTD trên địa bàn chú trọng tăng trưởng tín dụng, đưa ra nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt, dành vốn tín dụng cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Tổng dư nợ của các TCTD trên địa bàn đến 30/4/2022 ước đạt 2.582.936 tỷ dồng, tăng 4,06% so với 31/12/2021. Dư nợ ngắn hạn tăng 4,45%, dư nợ trung và dài hạn tăng 3,8%; dư nợ VND tăng 4,45%, dư nợ ngoại tệ tăng 0,69% so với 31/12/2021.

Trong đó, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 2.367.507 tỷ đồng chiếm 91,66% và tăng 4,44% so với 31/12/2021. Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 214.496 tỷ đồng, chiếm 9,06%; dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 453.378 tỷ đồng, chiếm 19,15%; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 123.347 tỷ đồng, chiếm 5,21%; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 56.820 tỷ đồng, chiếm 2,4%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 8.760 tỷ đồng, chiếm 0,37%; cho vay chính sách xã hội đạt 11.364 tỷ đồng, chiếm 0,48%; dư nợ cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt 549.991 tỷ đồng.

Để bảo đảm các chương trình tín dụng đạt được hiệu quả, NHNN Chi nhánh TP. Hà Nội cũng thường xuyên cử cán bộ tiếp nhận thông tin phản ánh của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, giải đáp, xử lý các khó khăn vướng mắc. 

Đến 31/3/2022, trên địa bàn TP Hà Nội, các TCTD thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 58.389 khách hàng với dư nợ 59.889 tỷ đồng. Đã miễn, giảm, hạ lãi suất cho 316.013 khách hàng với dư nợ 520.608 tỷ đồng; cho vay mới lãi suất ưu đãi cho hơn 210.253 lượt khách hàng.

NHNN Chi nhánh TP. Hà Nội dự kiến đến 31/3/2022, nợ xấu của các TCTD trên địa bàn chiếm 1,90% trong tổng dư nợ. Tình hình thanh khoản của các tổ chức tín dụng trên địa bàn bảo đảm.

Minh Anh

Top