Hà Nội đã vận hành 502 dịch vụ công trực tuyến

(28/05/2018

(Chinhphu.vn) -Nhằm triển khai mạnh mẽ các hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT, tạo bước chuyển biến căn bản về xây dựng Chính quyền điện tử và hướng tới xây dựng Thành phố thông minh, đến nay, toàn Thành phố đang vận hành 502 dịch vụ công trực tuyến tại các sở, ban, ngành, 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn.

Ngành Y tế Thủ đô áp dụng quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

(15/05/2018

(Chinhphu.vn)- Sở Y tế vừa có Kế hoạch số 908/KH-SYT về triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Đã đưa vào hoạt động hơn 600 dịch vụ công trực tuyến

(26/03/2018

(Chinhphu.vn)-Theo tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, lũy kế đến đến nay, Hà Nội đã đưa vào hoạt động 611/1.853 dịch vụ công trực tuyến, đạt 32,9% tổng số dịch vụ công của cơ quan hành chính Thành phố.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai

(28/02/2018

(Chinhphu.vn)- Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai kế hoạch, tham mưu ban hành nhiều văn bản nhằm giảm thời gian, thủ tục…

Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính ở các lĩnh vực ‘nóng’

(06/02/2018

(Chinhphu.vn)-UBND TP.Hà Nội vừa có Báo cáo 30/BC-UBND việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 7196/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Rút ngắn thời gian giải quyết nhiều TTHC ở lĩnh vực tài nguyên và môi trường

(19/01/2018

(Chinhphu.vn)-Năm 2017, Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội đã tích cực triển khai công tác cải cách hành chính, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) như: Thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 30 ngày xuống còn 14 ngày; lĩnh vực đo đạc bản đồ đã giảm từ 15 ngày xuống còn 7 ngày làm việc.

Quận Ba Đình: Triển khai đồng bộ, hiệu quả cải cách hành chính năm 2018

(15/01/2018

(Chinhphu.vn)-Năm 2018, quận Ba Đình đặt mục tiêu 100% các dịch vụ công trực tuyến cấp quận, cấp phường được triển khai theo chỉ đạo của thành phố. 100% các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. 100% các TTHC được công khai, minh bạch theo quy định.

"Năm kỷ cương hành chính" với nhiều kết quả nổi bật

(31/12/2017

(Chinhphu.vn) - “Năm kỷ cương hành chính” 2017 kết thúc với nhiều giải pháp quyết liệt và trọng tâm thực hiện để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, Qua đó, TP.Hà Nội đã có kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ.

Từ 2/1/2018, Hà Nội cấp GPLX trực tuyến mức độ 4

(30/12/2017

(Chinhphu.vn)-Sở GTVT Hà Nội triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy phép lái xe (GPLX) quốc tế.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về tỷ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng

(28/12/2017

(Chinhphu.vn)-Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, năm 2017, với khối lượng công việc chung của Sở KH&ĐT tăng gần 15% so với năm 2016, mức độ phức tạp hơn, thời gian giải quyết ngắn, trong bối cảnh biên chế tiếp tục giảm, Sở KH&ĐT đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được kết quả khá toàn diện.